Arie Tulus : Tomohon Ta Sayang Pa Ngana (4)


"Mandi Aer Panas di Talikuran Kakaskasen" Arie Tulus. Digital Art 2020

4
Satu panggal puisi di Kakaskasen SatuWaktu kita kacili
pagi-pagi molai ayang ba kukuruyuk
pi mandi mandi di aer panas talikuran
Kakaskasen Satu
yang da kaluar di sei pohong bulu
batu-batu itang basar ta tempel di dinding kuala

rasa-rasa so nyanda’
mo ba angka dari situ
karna tu aer pe panas-panas sadap

skarang co ngoni bilang kamari pa kita
kyapa tu aer kong so pe dinging
kyapa ba mandi rasa-rasa mo badiri
tu bulu-bulu nyawa kong mo totovore
kyapa bagitu
kyapa kang ?

kita kasiang
kasiang
rasa kasiang skali
datang lia so tabolengkar
ta ambor tu tampa ini

“Tonaas...
biar saban hari ba lapas akang
siri pinang tabaku tolor deng
saguer sambilan kower satu sosiru,
tu aer di sini so nyanda’ mo ta bale
panas-panas sadap
sama deng tempo doeloe
karna dorang pe tangang-tangang gatal
so kase tarang tu pohong-pohong basar
da hidop pe gurui
deng dorang le so gale-gale tafiaro
tu batu-batu di sini.
-----------
2005
 

Posting Komentar

0 Komentar